Converse Bank-Visa Concord համատեղ քարտ

Նոր Converse Bank-Visa Concord քարտի շնորհիվ կարող եք օգտվել Բանկի կողմից տրամադրվող վարկային սահմանաչափից և կատարել անկանխիկ վճարումներ սպասարկման կետերում և ինտերնետային միջավայրում:
Այն հաճախորդները, ովքեր կօգտվեն Վիզա Կոնկորդ տուրիստական ընկերության փաթեթներից կամ ավիատոմս ձեռք բերելու ծառայություններից և վճարումը կկատարեն Converse Bank-Visa Concord քարտով, կստանան հետևյալ հնարավորությունները՝
• Զեղչեր 1-5% Վիզա Կոնկորդ տուրիստական ընկերությունում (տրամադրվում է Վիզա Կոնկորդ ընկերության կողմից)
• Արմենիա միջազգային օդանավակայանների բիզնես սրահ անվճար մուտք գործելու անդորրագիր1:
• Արտասահմանյան ուղևորությունների ընթացքում բժշկական ապահովագրության տրամադրում (1) օրացուցային տարվա ընթացքում առավելագույնը 30 օր (2)

Հաշվարկային քարտի պայմաններ

Քարտի տեսակ Mastercard Standard հաշվարկային քարտ
Վարկային սահմանաչափի առավելագույն գումար Մինչև զուտ աշխատավարձի հնգապատիկ և այլ եկամուտների դիտարկում՝ առավելագույնը 1.000.000 ՀՀ դրամ.
Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ
Քարտի տարեկան սպասարկման վճար 6,000 ՀՀ դրամ
Վարկային սահմանաչափի տեսակ Վերականգնվող, արտոնյալ ժամանակահատվածով
Վարկային սահմանաչափի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 15.5%
Սահմանափակում Քարտը կարող է օգտագործվել բացառապես անկանխիկ վճարումներ կատարելու նպատակով
  1. Անդորրագիրը տրամադրվում է յուրաքանչյուր 1 տոմս կամ տուրիստական փաթեթ ձեռքբերող անձին:
  2. Հաճախորդը տոմս կամ տուրիստական փաթեթ ձեռքբերելու համապատասխան անդորրագիրը կամ կտրոնը ներկայացնում է Բանկի մասնաճյուղ, և տվյալ փաստաթղթերի հիման վրա կատարվում է համապատասխան ապահովագրությունը:

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՔԱՐՏԸ